INFORMATOR teleadresowyteleadresowy INFORMATOR 
adresy nr tel. dla mieszkańców dla turystów


finanse
BANK SPÓŁDZIELCZY SAMSONÓW Samsonów 32 - tel. 41 300 34 03


by zdrowszym być
+ Nasza Przychodnia NZOZ Samsonów 26a     
    
             gabinety lekarskie rejestracja  - tel. 41 300 36 97
                 gabinet dentystycznytel. 41 300 36 17
             
gabinet rehabilitacji .- tel. 41 300 36 17
+ APTEKA "Medica" Samsonów 24a - tel. 41 300 34 18

trochę kultury
+Towarzystwo Ziemi Samsonowskiej Samsonów 33 - tel. 41 300 36 30
   Muzeum Regionalne TZS Samsonów 33 - tel. 41 300 36 30
Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie Samsonów 6. tel. 41 300 34 12
  

nauka to potęga
+ Zespół Szkoły Podstawowej Przedszkola w Samsonowie Samsonów 24.
                                                                                                                    - tel. 41 300 34 07

sportowo
KS SAMSON Samsonów  Stadion Samsonów  24

na ratunek
Ochotnicza Straż Pożarna w Samsonowie Samsonów 31 - tel. 41 300-33-08


dla ducha
ParafiSamsonów pw. Wniebowzięcia NMP Samsonów-Piechotne 19 - tel. 41 300 34 57

--> powrót do 

www.samsonow.pl